Kdy vám prezident nabídl, abyste se stal členem vedení policie?
Konkrétní nabídku jsem dostal minulý týden. Ale o té možnosti jsem věděl už o pár týdnů dříve.
Jste náměstkem pro uniformovanou policii. Co to znamená?
Budu mít na starosti výkon policejní služby, její organizaci a řízení. Především pak pořádkovou a dopravní policii, službu správních činností, cizineckou a pohraniční policii, včetně dalších servisních složek jako jsou letecká či ochranná služba, potápěči a pyrotechnici. S kolegy ve vedení prezídia se budeme snažit o týmovou práci.
Jak dlouho máte být náměstkem?
Do doby, než z výběrového řízení, do kterého jsem se také přihlásil, vzejde nový náměstek. Mandát mám časově omezený, zatím na několik týdnů.
Když si vás ale policejní prezident vybral, dá se předpokládat, že z výběrového řízení vzejdete jako vítěz.
Možná to tak vypadá. Ale výběrové řízení určitě nebude formalitou. Klidně může uspět někdo jiný. Výsledek bychom mohli znát asi v červenci.
Kdo nyní povede okresní policejní ředitelství v Trutnově?
Zatím jsem stále jeho ředitelem. Protože nyní budu permanentně v Praze nebo na cestách po útvarech, budou mě v mé nepřítomnosti zastupovat kolegové Jan Pavelka a Libor Špráchal.
Které kroky chcete jako první učinit v nové funkci?
Při své misi na policejním prezídiu budu čerpat ze zkušeností okresního policejního ředitelství v Trutnově a z kvalitní práce, kterou odváděli tamní policisté. Za to bych jim chtěl poděkovat a současně slíbit, že budu i na postu náměstka usilovat o kvalitní práci policie.