„Tato důležitá pomůcka totiž přijde Afričana na průměrný roční plat,“ říká zástupkyně ředitele Zina Rutarová. Darované brýle odborníci před odesláním koncem března vyčistí, přeměří a označí.