Jedete do Krkonoš na oslavy patnáctého výročí od okamžiku, kdy knám přišla Nadace Face a pomohla obnovit horské ekosystémy. Jsou místa, která se vhorách změnila a které byste osobně rád navštívil?

„Nemám zvláštní přání. Budeme muset brzy ráno vyrazit, protože už vpoledne mám být zase vPraze na jednání Sněmovny. Co do té doby vterénu stihneme navštívit, nechám na pořadatelích akce. Krkonoše však velmi dobře znám, rád do nich jezdím. Zvláště do jejich východní části. Věřte, že jejich proměny bedlivě sleduji.“

Vy jste, pane ministře, byl začátkem devadesátých let ve vrcholné politice. Máte tedy vsouvislosti sčinností nadace na co vzpomínat…

„V roce 1990 jsem se vČeské národní radě podílel na vytváření nového zákona o ochraně přírody. Tehdy se rozhodovalo o tom, zda lesy vnejvyšších českých horách mají připadnout pod Správu Krkonošského národního parku. Stalo se tak a čas nám dal za pravdu, že jsme rozhodli dobře. Je správné, že přímým nadřízeným lesáků je odborník národního parku. Tehdy jsme o věcech diskutovali slidmi, kteří měli o situaci jasný přehled zhlediska ochrany přírody. Například sJanem Hřebačkou, Janem Štursou a dalšími. Holanďané mají obrovskou zásluhu na tom, že obnovili výsadbou tolik postižených porostů. Bez peněz, které sem investovali, by to určitě neběželo takovým tempem. To, že se tehdy povedlo profesoru Josefu Fantovi projekt nizozemské nadace prosadit, je dodnes vnímáno jako obrovský přínos.“

Však pan profesor také před nedávnem získal zvašich rukou Cenu ministra životního prostředí za celoživotní přínos ochraně přírody a vědecké ekologii…

„Ano. Velmi si ji zaslouží.“

Zbyde vKrkonoších čas i na jiná diskusní témata?

„Myslím, že sředitelem Správy KRNAP Jiřím Novákem otevřeme téma rekonstrukce lanovky na Sněžku.“

To je žhavé téma. Co kněmu řeknete?

„Mám na celou věc odlišný názor, než jak se dnes prezentuje takzvaná kompromisní dohoda Správy KRNAP směstem Pec pod Sněžkou. Domnívám se, že ta dohoda prostě není vyvážená.“

Co máte na mysli?

„Pro mě je prostě stále věcí širší diskuse, jak řešit všechny možné varianty kolem Sněžky. Především si myslím, že lidé vPeci by měli zvážit, jestli jediným magnetem pro turisty je vhorském středisku to, aby se nechali vyvézt lanovkou na vrchol a pak zase dolů. Co to městu přinese kromě zisku zjízdného? Ti lidé tam přijedou na den, nepůjdou na jídlo vmístních restauracích, nebudou tu utrácet peníze za služby. Přijedou dolů a budou pokračovat třeba do zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Je třeba přemýšlet i o jiných aktivitách, jak přilákat vlétě hosty do hor.“

Jste proti rekonstrukci lanovky na vrchol Sněžky?

„Nesouhlasím skompromisními dohodami města Pece pod Sněžkou a Správou Krkonošského národního parku, které vznikají. Například sdeklarovaným ústupkem, jak docílit rekonstrukce lanové dráhy až na vrchol. Tedy - s výměnou původně plánovaného lyžařského areálu zRůžové hody do Pece za budování dopravních zařízení, která mají spojit Velkou Úpu se sjezdovkami na Javoru. “

Proč, pane ministře?

„Protože město Pec se touto směnou pokusilo prosadit rekonstrukci lanovky až na vrchol Sněžky. Já se stakovým kompromisem neztotožňuji. Myslím totiž, že lyžařský areál zRůžové hory do Pece pod Sněžkou by nebyl tak dramatickým zásahem do přírody, jak se to nyní prezentuje. Nejsou tam tak vysoce chráněné ekosystémy, abychom museli brát tento argument vpotaz. Na druhé straně budování dopravních zařízení přes Valšovky a Javoří Důl neznamenají jen realizaci lanovek, ale také výstavbu dalších sjezdových tratí. Jde o ekonomický pohled. Myslím, že je zkrátka třeba stále brát vúvahu všechny varianty kolem lanovky na Sněžku a diskutovat o nich.“

Budete mít vrozhodování o lanové dráze na Sněžku právo veta, že?

„Nebráním se jakékoliv diskusi, posoudím všechny předložené podklady. Nemůžu teď říct žádný verdikt. Ministerstvo životního prostředí samozřejmě nehodlá vybudovat kolem Krkonošského národního parku oplocení a nikoho za něj nepouštět. Musíme však jasně říct, kde je možné ustoupit a kde ne. Například votázce obnovy bydlení vnejvyšších českých horách je naše stanovisko jasné. To, co se postavilo na Horních Mísečkách a co se staví dál i jinde, je pro nás prostě nepřijatelné. A nejen tam. Spovolením výstavby apartmánových bytů dochází kvysídlování území a my stakovým přístupem nehodláme dál souhlasit.“

To je však už dnes trochu pozdě, ne?

„Ano, ale naše mantinely, za které už dál jít nechceme, by měly být součástí dohod, jak dál postupovat vKrkonoších. O tom, že Správa Krkonošského národního parku čelí různým tlakům, víme. Instituce však musí držet linii Ministerstva životního prostředí České republiky.“

A když ne?

„Budeme hledat cesty, jak toho docílit.“

Jaké?

„O tom teď mluvit nebudu. Budeme je zkrátka hledat.“