Mezi zajímavé počiny patří například skupina lidí, kteří se zabývají Buddhismem diamantové cesty. Své meditační centrum představili nedávno veřejnosti. Příznivci tohoto směru, který zahrnuje nejen prvky náboženství, ale také filozofie a psychologie, se snaží přijít na kloub tomu, jak funguje mysl. A chtějí dojít takzvaného osvícení. „Je to stav, ve kterém trvale vnímáme skutečnost jako svobodnou hru prostoru. Na této nadosobní úrovni neexistuje strach. Díky jeho absenci prožíváme neustálou vnitřní radost a pomáháme druhým,“ říkají trutnovští příznivci buddhistického učení.

Veřejnosti se v Trutnově velmi často otvírají i místní adventisté. Pořádají řadu přednášek v rámci takzvaného Klubu zdraví. Zabývají se nejen výživou, ale také lidským chováním a vztahy. Nabízejí možnosti zdravého životního stylu a pořádají i řadu tematicky zaměřených víkendových pobytů. Například proti stresu.

Na vrchlabské náboženské scéně je vedle tradičních církví velmi aktivní pobočka Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne. Pro veřejnost členové církve v Klubovně ve dvoře pořádají pravidelné přednášky zaměřené na duševní zdraví. V poslední době to byly například protistresové kurzy. Od února zase v Klubovně ve dvoře běží cyklus přednášek Klubu zdraví – Asertivně do života. Tato odnož křesťanství má pobočku rovněž v Trutnově. Bohoslužby a duchovní setkání ve Vrchlabí organizuje také Náboženská obec Církve československé husitské. Se stoupenci Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi, nabízejícími časopis Strážná věž, se lze setkat v ulicích většiny větších měst regionu.

Také ve Dvoře Králové působí kromě velkých církví také méně známé. Jsou to již zmiňovaní adventisté a jehovisté. Ti mají modlitebnu v Bílé Třemešné. Přednáškami se snaží občas získat nové příznivce různá východní náboženství. Je zajímavé, že všechny velké církve mají ve městě nějaké zařízení zaměřené na sociální oblast. Je to evangelická Diakonie, husitský Husův domov a katolický Domov sv. Josefa. Církve také často nabízejí zajímavé kulturní programy.