Dojde k opravám či novému vybudování osmadvaceti kilometrů kanalizačního potrubí v Trutnově, Mladých Bukách, Svobodě nad Úpou, Janských Lázních a Horním Maršově. Více než dvacet let stará čistírna odpadních vod v Bohuslavicích nad Úpou má dostat nový kabát, lepší technologie a zvýšit kapacitu. V některých částech Trutnova se už s pracemi začalo, nebo začíná v těchno dnech . Naopak se letos nezačne proti původnímu plánu stavět v ulici Za Tratí. „Bude se tam pracovat až příští rok,“ uvedl Vladimír Klůz, manažer projektu Čistá Horní Úpa.


Také v dalších lokalitách začnou práce až v novém roce. Projekt zahrnuje místa, kde dosud kanalizace vůbec není, nebo kde je nutná rekonstrukce potrubí z důvodu kapacity či přílišného opotřebení. Ve většině případů po rekonstrukci vzniknou nové silnice či chodníky. „Určitě to bude znamenat zásah do dopravní situace. Na každou z akcí je vypracované dopravní řešení. Většina ulic ale bude řešena za částečné uzavírky, jen v nevyhnutelných případech na krátkou dobu budeme řešit také úplnou uzavírku,“ dodává ředitel firmy Vodovody a kanalizace Trutnov Josef Moravec.


Staví sdružení firem pod názvem Čistá Horní Úpa. Jejími členy jsou společnosti BAK, Metrostav a OHL ŽS. Tři sta milionů korun dává na projekt Evropská unie, další peníze má trutnovský VAK zajištěny úvěrem.

 

 

Kde letos začíná Čistá Horní Úpa?

Na Terase (jen spodní část)

Nové Dvory, Červený Kopec

Čs. armády, Textiláků
Poříčská stráň
M. Gorkého - I. etapa
Obránců míru
Poříčí - I. etapa