Nová čistička vznikne nedaleko psího útulku, na zelené louce. Počítá se tu s vybudováním valu, na kterém má stát vlastní technologické zařízení. Součástí areálu bude administrativní budova a zpevněné plochy. Pozemky jsou v držení soukromé osoby, město na ně má nárok, podle smlouvy, ještě asi dva roky. „Nový bezprašný povrch přístupové komunikace, výsadba a údržba zeleně na ochranném protipovodňovému násypu a v areálu čistírny, podpora aktivit pro cyklostezku a stezku pro vyjížďky na koních s využitím lávky přes řeku Labe podpoří a zkvalitní původní využívání území, například tenisové kurty nebo výcvik psů a chov koní,“ konstatoval Richard Veselý z krajského úřadu.

Připomínky k výstavbě měly také dvě společnosti, které jsou spojené s provozem současné čistírny. Jejich námitky ale město ve svém posudku vyvrátilo.

Město hodlá postavit vlastní čistírnu, protože se tak chce vyhnout placení vysokých poplatků za služby stávající „čovky“. S majitelem stále vede jednání o ceně a podmínkách. Letos už město muselo uhradit více než osmnáct milionů korun jako doplatek za rok 2005. Je možné, že ještě letos bude třeba zaplatit dalších, nejméně třináct milionů korun, za roky 2006 a 2007.

Při posledním jednání zastupitelstva vedení města připustilo, že se může cena za stočné zvednout až o deset korun za kubík. Už dnes, při ceně 64 korun, patří mezi nejvyšší v republice. Proto se snaží město o výstavbu vlastní čističky. Otázkou zůstává financování stavby, které bude v řádu stovek milionů.