Cílem schůzky bylo především informovat účastníky o základních změnách, které vstup do Schengenu republikám přinese.


„Dne 21. prosince dojde k odstranění kontrol na vnitřních pozemních hranicích. Uvnitř Schengenu bude možnost překračovat státní hranice bez hraničních kontrol kdekoliv a kdykoliv, avšak s ohledem na místní omezení. Uvnitř Schengenu se budou moci občané volně pohybovat s platným občanským průkazem či cestovním pasem. Přes bývalé hraniční kontroly bude volný průjezd za podmínek dodržení případného místního dopravního omezení,“ seznámil přítomné pomocí prezentace náměstek ředitele Cizinecké a pohraniční policie Hradec Králové Pavel Bandas.


Ten dále promluvil také o nejpodstatnějších změnách v práci cizinecké a pohraniční policie. Jelikož se již nebudou provádět kontroly na vnitřních hranicích, dojde kvůli zachování vysokých bezpečnostních standardů například ke zvýšení kontrolní činnosti ve vnitrozemí. Budou se provádět společné hlídky s orgány sousedního státu.


„Odchod policistů z hraničních přechodů však nebude v žádném případě znamenat oslabení přítomnosti a aktivit policie v příhraničních oblastech. Co se týče dopadu vstupu do Schengenu na bezpečnost jako celku, je třeba zdůraznit, že schengenské standardy představují výrazné zvýšení kvality policejní spolupráce mezi členskými státy a vytváří tak podmínky pro účinnější potírání zločinu,“ poznamenal ředitel Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Hradec Králové Milan Majer.


Ten také upozornil na to, že kdyby se, i přes veškerá vytvořená opatření, objevila nějaká hrozba pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost státu, bude mít možnost vláda vydat nařízení, jehož prostřednictvím znovu zavede ochranu vnitřních hranic České republiky.