Nejprve absolvoval mši, kterou vedl jeho bratr Josef. Po skončení se v sálu kina konala beseda. Zaplněnému sálu se nejprve představili lidovečtí kandidáti do krajských a senátních voleb. Potom se už ujal slova Jiří Čunek, který hovořil například o tom, s čím se musel potýkat při vstupu do velké politiky nebo o úloze médií při formování veřejného mínění. Dotknul se také současných aktuálních problémů, privatizace zdravotnických pojišťoven a fakultních nemocnic. Jedná se podle něj o experiment, který zatím funguje pouze v Holandsku.

„Tam se na něj ale chystali osmnáct let,“ připomněl Jiří Čunek. Cílem lidovecké politiky není, podle předsedy strany, snaha za každou cenu se zalíbit, ale prosazovat křesťanské prvky do politiky i života vůbec. Po besedě navštívil ještě místní muzeum a setkal se se starostkou Svatoňovic. Návštěva pokračovala cestou do Batňovic, kde poobědval se starostou.