Během nedávného průzkumu podlahy někdejšího františkánského kostela v Hostinném, kde dnes sídlí Galerie antického umění, byl objeven vchod do dosud neznámé takzvané Hoffmannovy hrobky z druhé poloviny 17. století. Podle dobře čitelného nápisu na jedné z dvojice odkrytých náhrobních desek je v kryptě, kromě dalších pěti osob, pohřben také někdejší pruský královský rada Joseph Nissel (1746 – 1799). Původ této historické postavy a vztah k městu pod obry jsou zahaleny otazníky. V podzemí galerie jsou celkem čtyři hrobky. V blízkosti Hoffmannovy krypty se nachází dosud neprozkoumaná Hošenského hrobka. V další části objektu je pak kromě 72 františkánů pohřben i holandský šlechtic Vilém Lamboy s rodinou.

Při loňském bourání vydala svědectví z minulosti také hostinská tělocvična, na jejímž místě dnes vzniká moderní městská sportovní hala. Během červnové demolice byl objeven základní kámen tělocvičny z roku 1899 a v něm měděný tubus, který ukrýval historické dokumenty.

Objev pozměnil náhled na historii

O tom, že archeologický průzkum může narušit i rekonstrukci historické památky, se přesvědčila římskokatolická farnost ve Dvoře Králové. Při opravě kostela sv. Jana Křtitele se podařilo najít několik památek na románskou rotundu, které pozměnily náhled na historii města. Ukázalo se, že původní církevní stavba není rotunda, ale basilika.

Při stavebních pracích se podařilo odkrýt také část nástěnných maleb. Pod podlahou se ukrýval náhrobní kámen jednoho z potomků pána ze Zilvarova. Podařilo se rovněž nalézt kamennou desku starého oltáře.

Všechny památky bylo třeba nejprve odborně prozkoumat, zadokumentovat a konzervovat. Tím se samozřejmě protáhnuly plánované termíny, náklady také vzrostly. Další archeologický průzkum byl nakonec zastaven, protože už na jeho financování chyběly peníze. Plánované otevření kostela u výročí nalezení Rukopisu královédvorského v jeho kobce se nakonec podařilo dodržet a k větším problémům nedošlo. Návštěvníci kostela mají dnes možnost si všechny nálezy prohlédnout, jsou ukryty za sklem a nasvíceny. Kamenná deska oltáře opět slouží svému účelu.