I když sobotní akci poznamenalo špatné počasí, atraktivitě předváděných řemeslých prací a různých vystoupení to neubralo. Úspěch sklidil i polský folklorní soubor. Oslavy Dne Země se konaly v režii Střediska ekologické výchovy a etiky Sever a dalších organizací. Během uplynulého týdne školáci vyslechli řadu přednášek a účastnili se zajímavých aktivit.

Například přiblížení života v Africe prostřednictvím obyvatel, kteří nyní žijí a pracují v České republice, je značně zaujalo. Přiložili také ruce k dílu, když především během čtvrtečního dne uklidili břehy řeky Úpy od Havlovic až po Horní Maršov. „Odpadků je rok od roku méně, je vidět, že se pravidelně uklízejí a lidé nestihnou nadělat tolik nepořádku,“ dodal Miroslav Kvasnička ze Severu.