Rozvoj cestovního ruchu a v budoucnu i oživení řady aktivit v obchodu či sportovně – relaxační oblasti. To je výsledkem besedy se starostou města Milanem Oravcem a přesedou představenstva společnosti Imo–Star Development, potažmo Krkonošských papíren, Pavlem Velcem. „Není pravda, že tady ve městě nemáme lidem co nabídnout. I teď je řada dosažitelných aktivit, další se plánují. Rýsuje se také vyžití v sokolovně, kde majitelé chtějí vybudovat tělocvičnu. Po směně parcel s Pozemkovým fondem tam může vyrůst tenisová hala. Zájemci na její vybudování jsou. Chceme podpořit záměry Krkonošských papíren schválením změny územního plánu. Jsme městem, které by mělo tvořit zázemí i pro návštěvníky přilehlých horských středisek,“ řekl starosta Milan Oravec. Velkorysé záměry v bývalé Pietteho továrně pak přiblížil za investory Pavel Velc. „Kromě obchodních aktivit, včetně poskytnutí prostoru pro market řetězového typu, ubytovacích a restauračních kapacit počítáme v projektu s vybudováním řady sportovišť,“ řekl Pavel Velcl. Bazén, fitness centrum, basketbalové a volejbalové hřiště, sál na stolní tenis a klubovny jsou obsahem projektu, který vypracovali architekti z kanecláře ATIP. Další Den s Deníkem je v našem regionu plánován na čtvrtek 17. května do Trutnova.