Díky spolupráci s firmou Eko – Com se podařilo získat dalších třicet kontejnerů na třídění, takže dostupnost je větší. Pro nikoho tak není velký problém odnést papír, plasty a sklo do speciálních nádob.
Letošní novinkou je ekologická likvidace automobilů. Firma Vilímek z Kostelce v areálu Technických služeb zřídila sběrné místo. Automobil firma zlikviduje zdarma, majitel zaplatí pouze 350 korun za dopravu. Majitel navíc získá doklad o ekologickém rozebrání vozidla.
Město skončilo v loňském roce na třetím místě v kraji v množství vytříděného nebezpečného odpadu. Daří se to i díky dobré osvětové činnosti. Občané dostávají publikace jak třídit, pro školy organizuje město ekologické soutěže. Zapojují se také školy a zájmové organizace.
V loňském roce občané vytřídili 136 tun plastů, 147 tun skla, 425 tun papíru, 2 tuny nápojových kartonů a 51 tun elektroodpadu.