Obávají se ekonomických komplikací. „Plánujeme ve městě velké investiční akce a obáváme se finančních potíží,“ řekl k rozhodnutí starosta Zdeněk Špringr. Podrobně vysvětlil problematiku transformace a připomněl finanční analýzy hospodaření domova, který je dosud příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Zastupitelé už před časem dostali dokumenty k prostudování.

Na jednání například Jaromír Frýba vyjádřil obavu, že město nebude schopno zařízení provozovat a od kraje pro to navíc nejsou stanoveny korektní záruky. Ladislav Kult připomněl, že v Tmavém Dole je minimum občanů pocházejících ze Rtyně v Podkrkonoší. V květnu má začít rekonstrukce Úpické silnice za 60 milionů korun. Město bude financovat opravu chodníků, osvětlení a instalaci autobusových zastávek. Finančně náročná bude také další etapa výstavby kanalizace v Hronovské ulici za zhruba 45 milionů korun, na které se Rtyně bude podílet.

Nyní žádá o dotaci Státní fond životního prostředí. Královéhradecký kraj je podle mluvčího Petra Vinkláře na zamítavé rozhodnutí obcí pro převody domovů důchodců připraven. „Převod těchto zařízení má na programu několik etap. Tam, kde obce nechtějí domovy převzít, budeme hledat koncesionáře, který by byl schopen pokračovat v poskytovaných službách pod krajským dohledem. Pokud se ani to nepodaří, přijde na řadu varianta vzniku obecně prospěšné společnosti. Tu by tvořilo více subjektů,“ nastínil postup Vinklář.