Svou nevoli vyjádřili v protestní podpisové akci. „Nesouhlasíme s výstavbou. Nechceme, aby tu vznikla holandská vesnice,“ nechali se slyšet. „Přišli bychom o klid a někteří díky tomu i o klientelu. Výstavba by poničila komunikaci, kterou by už nikdo nedal do kupy. Trpěli bychom velkou prašností a hlavně bychom přišli o vodu. Areál by stáhl všechny prameny. Už teď trpíme nedostatkem vody,“ argumentují ti, kteří podepsali archy proti záměru. Nikdo však nechtěl být jmenován. Zástupci obce v reakci na protest svolali veřejnou schůzi.
Pozvali na ni zástupce zahraničního investora, firmy Arkadia, architekta Milana Jirouše. „Lidem jsme vysvětlili, že zatím máme k dispozici jenom záměr, který investoři předložili. Nic není rozhodnuto. Se studií jsme se pouze dvakrát seznamovali na pracovním jednání. Některé pozemky jsou totiž obecní. Sedm zastupitelů z devíti se shodlo, že záměr vezmeme v úvahu. Nic víc. Myslím, že schůzka lidem ledacos ozřejmila. Přišlo jich šedesát,“ uvedla starostka Magdalena Ničová.
Zastupitelé chtějí oslovit lidi formou anketních lístků. „Každý dostane příležitost vyjádřit se nejen k záměru, ale i navrhnout, jak by si představoval rozvoj Dolního Dvora,“ dodala starostka. Území, které je ve hře, patří do ochranného pásma Krkonošského národního parku. Jeho správci se proto budou k investorskému záměru muset též vyjádřit.