Během měsíce začne pokládka inženýrských sítí v Alešově ulici. Jeden z posledních volných pozemků na výstavbu rodinných a obytných domů tak bude připraven pro zájemce. Zahájení prací je stanoveno na 15. července, s dokončením počítá město v polovině listopadu. „Po kolaudaci infrastruktury je možné přistoupit k prodeji parcel jednotlivých parcel stavebníkům. O budování bytových domů rozhodnou zastupitelé podle finančních možností města. Uvažuje se samozřejmě o možnosti získání dotace na jejich budování,“ informoval Miroslav Šnajdr z odboru rozvoje. Zakázka počítá s tím, že tu vzniknou vozovky, chodníky, veřejná zeleň, kanalizace, vodovod, plyn, veřejné osvětlení i telefonní přípojky.
Město počítá s investicí osm milionů korun. Při prodeji parcel budou náklady na infrastrukturu započítány do ceny. Zájemci musí počítat s tím, že při přípravě projektu se budou muset přizpůsobit některým podmínkám, například vzhledu oplocení nebo výšce střechy.