Česko–německá horská nemocnice Krkonoše nemá s VZP totiž dosud uzavřenou smlouvu na letošní rok. Podle Drymla pojišťovna špitálu dluží téměř dva a půl milionu korun. „Jde o rozdíl mezi hodnotou bodu, kterou jste nám uhradili a bodu 0, 89 Kč, což je nejmenší cena, kterou jste nám podle právních norem povinni v rámci nutné a neodkladné péče hradit podle vyhlášek ministerstva zdravotnictví,“ uvádí vedení nemnocnice v dopise adresovaném řediteli královéhradecké pobočky VZP Pavlu Pechánkovi.

„Nemocnice je znepokojena chováním VZP, které je pravděpodobně na základě politických tlaků a objednávek,“ uvedl ředitel soukromé nemocnice Vladimír Dryml. Vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny k celé situaci se nám včera odpoledne získat nepodařilo.

Vážený pane řediteli,

smluvní vztah na příští období mezi ČNHNK a VZP je možno uzavřít v případě, že ze strany VZP dojde k dohodě o úhradě nedoplatků vůči nemocnici dle přiložené tabulky, v celkové výši cca. 2.386.335,50 Kč, které byly nemocnici ze strany VZP upřeny. Jde o rozdíl mezi hodnotou bodu, kterou jste nám uhradili a bodu 0,89 Kč, což je nejmenší cena, kterou jste nám podle právních norem povinni v rámci nutné a neodkladné zdravotní péče hradit podle vyhlášek MZ.

Vztah mezi pojišťovnou a nemocnicí musí být seriózní a partnerský a pojišťovna by neměla zneužívat svého dominantního postavení vůči tak malé nemocnici, jako je Vrchlabí, na základě politických tlaků a objednávek.

Dále Vás upozorňujeme, že ředitel VZP MUDr. Horák dle Hospodářských novin ze dne 14.4.2008 uvádí, že: “Za sponzorování poplatků se udělovat pokuty nebudou” a zároveň nás jako nemocnici obviňuje, že podvodně předstíráme sponzorské dary. K takovému tvrzení však Váš pan ředitel nemá jediný důkaz. Můžeme Vás ujistit, že v nemocnici Vrchlabí je zaúčtován a zaplacen již z konce roku 2007 účelový sponzorský dar na úhradu regulačních poplatků nezletilých. Musíte nás pochopit, že pro nás není možné uzavřít smluvní vztah s partnerem, který nás veřejně v tisku a bez jakýchkoli důkazů obviňuje, že jsme podvodníci. S podvodníky se přece smlouvy neuzavírají.

I přesto, že jsme byli tak neoprávněně napadeni, jsme ochotni toto přehlédnout a zapomenout. Žádáme Vás o návrh termínu k jednání o doplacení rozdílu v úhradách, který jste nám neoprávněně upřeli. Tuto schůzku navrhujeme za účasti ředitele, spolumajitele a jednatele nemocnice, která by měla urovnat, zklidnit a zlepšit oboustranně naše vztahy bez jakýchkoli emocí. Uzavření smlouvy na základě nátlaku z Vaší strany do 2 minut nemůžeme akceptovat. Veškerá jednání za nemocnici musí probíhat společně. V případě, že nedostanete z Vašeho ústředí mandát k dohodě, která by překračovala Vaše pravomoce, navrhujeme jednání v Praze na ústředí, jelikož jednání bez Vám uděleného mandátu ze strany ústředí považujeme za zbytečné.

Na vědomí: MUDr. Pavel Horák, Csc., MBA

S pozdravem

MUDr. Vladimír Dryml
Ing. Zbyněk Cejnar
Dipl. Kfm. Alexandr Seidl