Jedním z příkladů je v Trutnově ulice Polská. Ta patří podle hlukové mapy mezi nejhorší místa pro občany ve městě. Podobně na tom jsou ale také další obce a města, kde je vedena doprava přes hustě obydlené lokality. Řešením jsou obchvaty, na které ale většinou chybí peníze. Kromě hluku přináší nárůst aut také dopravní potíže. To řeší v posledních měsících ve Dvoře Králové. Město se rozhodlo rekonstruovat náměstí a změnit dopravu v centru.

Zkouška ale ukázala, že tím vznikne několik problematických míst, například u městského muzea nebo ve Fügnerově ulici. Tady je komunikace úzká, stejně jako chodník. Město zvažuje možnost vybudování obchvatu. Zastupitelé se proto vrátili k projektu Severního propojení. Ten počítá s výstavbou nové silnice, která spojí lokalitu u oční školy se zoologickou zahradou.

„U oční školy by měl vzniknout nový kruhový objezd,“ vysvětlil místostarosta Jan Bém. Protože se jedná o finančně náročnou akci, zatím by mělo dojít pouze k levnější a upravené variantě. Zastupitelé na posledním jednání výstavbu podpořili. V diskuzi ale upozornili na některé problémy. Například v místě, kde by mohlo nové propojení vést, se v nedávné době rekonstruovaly vozovky. „Tehdejší vedení nectilo územní plán,“ vysvětlil místostarosta.

Projekt, který vznikl koncem devadesátých let, má ulehčit dopravě v centru a vést hlavní trasy mimo město. Proti návrhu v minulosti vznikla petice občanů, kteří v lokalitě možné výstavby bydlí. Nelíbilo se jim nejen bourání domů, ale také nákladnost plánu. Ten mimo jiné počítal s výstavbou nového mostu přes Labe.

Dlouhodobým úkolem je vybudování celého severního propojení. Na přípravě projektu by se mohli podílet studenti architektonických vysokých škol. Vytvořili by návrhy v rámci svých školních prací. Odhadované náklady se tu ale pohybují v řádu stovek milionů korun. S rostoucím počtem vozidel bude muset město nakonec dopravní situaci určitě řešit. Vliv na ni má také zdejší zoologická zahrada, do které ročně přijíždí, většinou autem nebo autobusem, více než půl milionů návštěvníků.