Vpřípadě školní budovy dojde kvyplacení dvou set tisíc korun za opravy záchodů a kuchyně. Vrozpočtu na tento rok je připraveno ještě 360tisíc korun na projekt celkové opravy školy. Další investice míří do oblasti sportu. Na hřišti má dojít kvybudování šaten a samostatného vchodu na záchod.