„Za rok jsme schopni umístit průměrně osm nových klientů. Místa se uvolňují úmrtím lidí, výjimečně jejich odchodem do jiného zařízení nebo k příbuzným,“ řekla ředitelka Irena Vondráčková. Zájemci jsou podle ní v Trutnově přijímáni na základě žádosti. Ta je v případě naplněné kapacity zařazena do evidence. V současné době je na seznamu 110 žadatelů. Průměrná čekací doba je asi půl druhého roku, až dva roky. Trutnovští důchodci však mají velkou naději na zlepšení situace především z hlediska zkvalitnění péče. Na Humlově kopci se totiž staví moderní domov důchodců.

„Loni jsme na budoucím domově důchodců proinvestovali 46 milionů korun,“ uvedla letos v lednu místostarostka Hana Horynová. Připomněla, že z nákladů 140 milionů korun tvoří téměř 84 miliony dotace od státu a zbytek financuje město z rozpočtu. „Odhadujeme, že na dalších 20 milionů korun přijde vybavení interiéru,“ dodala místostarostka. Domov má sloužit 93 obyvatelům. Jeho součástí bude technické zázemí s jídelnou, rehabilitačními prostory, místnostmi pro personál a s ordinací lékaře. Zázemí zde najdou i dva domy s pečovatelskou službou, které stojí v sousedství. Všechny objekty spojí koridory. Objekt má kompletně stát už letos v prosinci. Konkrétní pravidla jeho obsazování lidmi zatím nebyla městem určena.

Jeden rok. Tak dlouho v současnosti trvá, než se senior zapsaný v pořadníku dostane do Domova důchodců v Pilníkově. Ale jak poznamenává ředitel zařízení Vít Petira, záleží na konkrétním případu a potřebách žadatele. „Máme ošetřovatelské podlaží a patro pro aktivnější klienty. Samozřejmě pokud máme volné místo na ošetřovatelském podlaží a v pořadníku jsou na prvních deseti místech klienti, kteří jsou soběstační, tak je tam nebudeme umisťovat. Snažíme se nějakým způsobem vyhovět tomu žadateli, který odpovídá kritériím pro ošetřovatelské patro,“ vysvětluje Petira.

Dnes ryze „ženský“ domov disponuje kapacitou dvaačtyřiceti lůžek. Po plánované přístavbě nového objektu by se měl počet zde ubytovaných seniorů zvýšit přibližně na šedesát.

Ve vrchlabském Domově pro seniory se na umístění čeká v průměru asi šest měsíců. Automatický nárok na okamžité přijetí zde, podobně jako v ostatních zařízeních, neexistuje. „Pokud to místo máme a pokud je klient sociálně potřebný, tak jej v domově umístíme,“ říká ředitelka Hana Brothánková. Momentálně však má zařízení se čtyřiaosmdesáti lůžky ve dvou budovách plnou kapacitu.

Ve Dvoře Králové je čekací doba v průměru jeden rok. Nový zájemce je zapsán do pořadníku a záleží na konkrétním případu a stavu žadatele, kdy přesně bude přijat. Město dostalo nabídku od kraje na převzetí domova důchodců, zastupitelé zatím rozhodnutí oddálili a požádali o podrobnější informace o provozu. Především je zajímají ekonomické údaje. Město provozuje domov s pečovatelskou službou, který má podobná pravidla pro přijímání.