Zastupitelé schválili akci i způsob jejího financování. „V rozpočtu na rok 2009 by už měla být potřebná částka,“ uvedl místostarosta Jan Bém. Město počítá s dotací z fondu NUTS II. – Severovýchod, žádost zastupitelé také schválili. Výraznou změnou bude změna dopravy v centru. Část náměstí nemá být průjezdná. Proto v prosinci město na měsíc vyzkoušelo, jak by situace v dopravě vypadala. Výsledky žádný velký problém neukázaly. Občanské sdružení Nelhostejní ale požádalo o provedení ještě jednoho měření.

To má proběhnout v létě, v hlavní sezoně zoologické zahrady, kdy do města přijíždí tisíce návštěvníků. Zároveň podle námitky Nelhostejných město připraví zprávu o vlivu změny dopravy v širších souvislostech, například průjezdnost městem ve směru Hostinné – Hradec Králové. Právě to má vyřešit připravované severní propojení, jehož výstavba se také začala chystat.