Jak potvrdili ředitel správy KRNAP Jan Hřebačka a vedoucí odboru péče o les Alois Grundmann, pohybují se škody způsobené letošní větrnou kalamitou na hranici 10 tisíc m3 dřeva, což představuje 10 až 12 procent plánované roční těžby. Po Kyrillu zůstalo na zemi osmkrát více dřeva. Rovněž charakter kalamity byl příznivější. Prakticky nedošlo k soustředěným plošným polomům, vesměs jde o polomy izolované. Jedinou výjimkou jsou Rýchory, kde došlo k menší plošné kalamitě v okolí Vojenské cesty na porostní stěně, která byla narušena právě loňským orkánem.

Polesí Svoboda nad Úpou, pod které Rýchory spadají, je zároveň nejpostiženější oblastí v Krkonoších. Za oběť větru zde padly 3 tisíce kubíků dřeva. Mluvčí parku Alena Machačová k situaci uvedla: „Kalamita v takovém rozsahu je něco, s čím je třeba v podmínkách Krkonoš počítat. Její likvidaci jsme schopni technicky zvládnout vlastními prostředky tak, abychom předešli případnému rozšíření kůrovce. Neuvažujeme ani o přijetí mimořádných opatřeních jako jsou například uzavírky cest.“