Po stříbrné pozici v krajském kole biologické olympiády postoupila do celostátního kola a tam získala čtvrté místo. Nyní ji čeká boj o postup do mezinárodního klání. Třicet středoškolských biologů z celé země prokazovalo své znalosti ve Svitavách. Čekal je nelehký úkol. Pracovali v bažinatém terénu, prováděli bakteriologické rozbory, poznávali živočichy i rostliny. Gymnazistka z Úpice se o biologii zajímá již od dětství. Nyní je už v oktávě. „Účast v nejrůznějších biologických soutěžích v krajském a okresním měřítku nevynechala nikdy.

Olympiáda vyžaduje náročnou celoroční přípravu a Anička se jí vždy zhostila velmi svědomitě a s podporou svých rodičů,“ informovala pedagožka úpického gymnázia Jaroslava Vlčková. Zároveň poznamenala, že další úspěšnou studentkou gymnázia je Eva Trčková z kvinty. Ta v krajském kole biologické olympiády v Hradci Králové v kategorii B zvítězila. „Je šikovná a my věříme, že půjde v Aniných šlépějích,“ dodala Jaroslava Vlčková.