„Naši klienti byli do konce roku 2007 zaměstnáni v chráněné dílně z Lázní Bělohrad, ale dostali bohužel výpovědi. Firma nebyla schopna z příspěvků od nového roku zaplatit personál, který jim práci připravoval, dovážel, kontroloval a podobně. O práci tak přišlo dvaadvacet lidí jen z našeho zařízení,“ vysvětlila dopad reformy ředitelka Lenka Alešová.

Zaměstnávání klientů s mentálním postižením je skutečně komplikovaná věc. Často mají přiznán invalidní důchod a smějí pracovat jen do určité úrovně a také tak brát odměnu nebo nejlépe nepracovat vůbec. „Snažíme se o přehodnocení těchto rozhodnutí, aby mohli pracovat. Pokud mají takto přiznán invalidní důchod, nemohou se zaevidovat na úřadu práce a brát podporu, i když do systému peníze ze své mzdy odváděli,“ uvedla ředitelka.

Firmy jen velmi nerady a málo takové lidi zaměstnávají. Je nutné je více kontrolovat, což znamená další pomocný personál. „My ho rovněž nemáme a agentur podporovaného zaměstnávání je velmi málo. Existující chráněné dílny rovněž nedokáží uspokojit poptávku a zaměstnávají převážně lidi se zdravotním postižením, k lidem s mentálním postižením je potřeba více personálu a to se ze současné podpory úřadů práce dá zajistit jen velmi špatně.

Vycházet z toho, že na tento personál vydělají lidé s mentálním postižením svojí prací je zcestné, jejich produktivita je velmi nízká a potřebují k tomu speciální podmínky, pomůcky a mnoho času,“ doplnila Alešová. V současné době pracují čtyři klienti ve firmě Grund Mladé Buky. Ústav převzal od občanského sdružení Oranžová zahrada kavárnu v Oranžovém domě a od února ji provozuje a zaměstnává zde šest svých klientů. Pomoci Hajnickým chce také Úřad práce v Trutnově.

„V současné době jednáme s několika firmami, které by mohli klienty ústavu zaměstnat,“ uvedl ředitel Petr Masopust. Existuje také vlastní projekt ústavu, který vychází z ekologického zemědělství. Ředitel úřadu práce upozornil i na další problém. „Tito lidé nemají často ani občanský průkaz, jsou nesvéprávní. My je potom nemůžeme zanést do našeho registru a vyplácet jim dávky,“ doplnil Petr Masopust. Pro zájemce se zdravotním postižením je snadnější nalézt práci. Také v této oblasti se úřad snaží vystupovat aktivně.