Průvod obcí, ukázky hasičských zásahů a vystavená požární technika. Tak se dá stručně shrnout sobotní oslava hasičů, pořádá u příležitosti 120 let existence sboru.
Počátky hasičského dobrovolného sboru v Batňovicích jsou z roku 1887. K založení došlo 11. září. Sbor měl tehdy 34 členů aktivních a 9 přispívajících,“ řekl starosta hasičů Antonín Souček. Dnes je v Batňovicích 50 členů sboru, 20 jich patří do výjezdové jednotky. Hasiči mají dva zásahové vozy Avia a Tatra. „Při vyhlašování poplachu dostávají členové výjezdní jednotky nejprve SMS zprávu a potom jsou ještě jednou prozvoněni na mobil,“ uvedl Ladislav Peterka, velitel zásahové jednotky. Při večerní slavnostní schůzi odměnili hasiči zasloužilé členy. K jubileu přispěly i významné instituce. „Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Iniciativy Interreg IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis,“ vysvětlila starostka obce Věra Pátková.