Úvodním bodem programu byl turnaj v minikopané. „Přijelo 8 týmů a vítězství putuje do Horního Maršova, stříbro získali domácí a bronz Roudnice,“ potvrdil starosta obce Jaroslav Rosa. Společenské odpoledne pak po 14. hodině zahájil nástup jednotek. Následovalo krátké seznámení s hasičskou historií Lampertic a předání zástavy starostovi hasičů Jaroslavu Drábkovi.


Ukázku zásahu při simulovaném požáru rodinného domu předvedli s domácí jednotkou také kolegové ze Žacléře. Oslav se účastnily i partnerské sbory ze sousedního Polska včetně profesionálů z Ogorzelce. Ti předvedli vyprošťování zraněných osob z havarovaného automobilu včetně rozřezání vozidla, ošetření a transport raněných.


Nechyběly ani soutěže pro veřejnost, například klání o pivního muže (chůdy, vypití korbele na čas, hod sudem) a večerní zábava s country kapelou KTO.
Akce, spolufinancovaná ze zdrojů EU v rámci iniciativy Interreg III A prostřednictvím Euroregionu Glacensis, sloužila také jako přípomínka 1001 let od založení obce. Podle pověsti byly Lampertice založeny v roce 1006.