Doporučili najít výhodnější řešení v souvislosti s uvažovanou realizací rychlostní komunikace R 11 a její integraci s ostatními složkami záchranného systému. Na novou stanici by město mohlo přispět částkou ve výši 8 milionů korun. Místostarosta Jan Bém byl pověřen, aby vedl v rámci přijatých usnesení další jednání s ředitelem HZS Královéhradeckého kraje. V současné době sídlí profesionální hasiči v budově vedle kostela nedaleko centra města.