Co vede člověka k tomu, aby se s stal hasičem.

Je to osobní. Pokud to někdo dělá kvůli adrenalinu, tak to není správné. Tady by lidi měli pracovat z přesvědčení, že chtějí pomáhat druhým.

Mají hasiči při výjezdu k zásahu strach?

Z výjezdů má strach každý, bez toho to nejde, ale jde o zdravý strach. Když se člověk bojí, může být nebezpečný druhým. Ale zdravý strach je spíš zdravým rozumem být opatrný. Když jedete na výjezd, tak se vám rozbuší srdce, myslíte na to, jak to zvládnete, co tam bude…

Co má za úkol velitel zásahu?

Řídit a koordinovat zásah, zjistit nebezpečí, ochránit osoby, zvířata, majetek, zvolit nejlepší řešení v rámci možnosti sil a prostředků v danou chvíli. Zároveň informuje operační středisko, zda bude potřeba další technika a jaká, další lidé a jestli bude třeba spolupráce s plynaři, energetiky…

Hasiči každý rok dělají fyzické testy. Co se stane, kdyby někdo neprošel?

Nepředpokládá se, že by testy někdo neudělal, protože ve směně je prostor vymezený na fyzickou přípravu. Ta je součástí náplně práce hasiče.

Co dělají hasiči, když zrovna nejsou na výjezdu?

Školíme, děláme výcviky, udržujeme techniku, pořádáme exkurze a ukázky pro veřejnost, požární sport i normální sport v rámci fyzické přípravy. Vzděláváme se v odborné připravenosti. Velitel čety nebo velitel družstva má měsíční plán toho, co je třeba absolvovat a podle tohoto plánu se jede. Každý den je na stanici daný program. V pátek je to například údržba výjezdové techniky: auta v garážích se vysávají, myjí, kontrolují se pneumatiky, olej, atd. V sobotu je úklid stanice, kde máme zázemí,úklid garáží a dílny. V neděli pak údržba osobních vozidel. V týdnu se pevný program týká výcviku,školení, exkurzí.

Jak často k vám chodí lidé na exkurze?

Je to nárazové. Děti chodí na exkurze, když se blíží prázdniny, tedy v červnu. Máme také den otevřených dveří, kdy k nám může i veřejnost. Na exkurze sem chodí i dobrovolní hasiči.

Jak vypadá směna hasiče v noci? Jdete spát nebo jste vzhůru a čekáte na výjezd?

Máme „noční“ pohotovost, která trvá od 23.00 do 6.00.Když se nic neděje tak v tomto vymezeném čase spíme. Pokud je vyhlášen poplach, určené vozidlo s posádkou musí vyjet ze stanice k zásahu, ať je den či noc,do dvou minut.Výjezdový čas je daný zákonem. Co se týká samotné přípravy na noční výjezd, je to individuální. Někdo má věci u postele, někdo se obléká po cestě do garáží, záleží na tom jak to komu vyhovuje… Někteří mají kalhoty shrnuté na botách kvůli rychlejšímu oblékání, například strojníci, ostatní se stihnou doobléknout v autě při jízdě k zásahu.