Provozovatelé areálu bývalého motelu Horal včera oznámili, že dodrží svůj avizovaný záměr. V úterý 15. května do dvanácti hodin vystěhují rodiny, které dlouhodobě dluží peníze za nájem a energie.
„Všichni dlužníci byli upozorněni, že k tomu přistoupíme. Ještě mají šanci své dluhy uhradit. Už teď tady bydlí neoprávněně. Když neplatili, zrušili jsme jim samozřejmě smlouvu. Při vyrovnání dluhu jsme ochotni smlouvu opět obnovit,“ řekl předseda dozorčího orgánu akciové společnosti Prothea Finance Tomáš Karnet. Společnost jako vlastník plochy zahájila koncem dubna demolici patnácti objektů v dolní části areálu a do budoucna počítá se změnou užívání celého prostoru. „Oznámení o masivním vystěhování lidí, které jsme chtěli uskutečnit v polovině května, vyvolalo vlnu nevole. Proto jsme se rozhodli, že přednostně musí odejít všichni neplatiči. V případě potřeby využijeme i asistence městské a státní policie,“ dodal včera Tomáš Karnet.
Lokalitu obývalo více než sto sociálně slabších obyvatel. Někteří už před zahájenou demolicí našli náhradní bydlení jinde. I když byl ortel vynesen nad neplatiči, v budoucnu budou muset Horal opustit i zbývající obyvatelé. Charakter užívání oblasti se má po rekultivaci změnit.