Soukromá firma dávala několik let příležitost lidem, kteří vzhledem ke své nepřizpůsobivosti a neplacení nájemného ztratili možnost ubytování, získat zde azyl. I když někteří řádně platili, s většinou těchto lidí měla společnost problémy. Nejen, že ničili veškerý interiér, ale ukradli, co se dalo. „S mnohými jsme měli potíže, které musela řešit policie,“ uvedl při demolici Horalu předseda dozorčího orgánu společnosti Prothea Tomáš Karnet. „Po pětatřiceti letech od výstavby areálu, který původně sloužil jako motel, objekty už neodpovídaly ani standardu. Byly opotřebované, zničené a nemohly sloužit ani jako ubytovna pro sociálně potřebné,“ dodal Karnet.


Rodiny se musely loni vystěhovat. I když se zprvu objevila řada nářků, že nemají kam jít, nakonec i poslední objekt na Horale opustili. Tím větší koncentrace Romů v Trutnově skončila. Žádné poznatky tohoto typu nemá ani městský úřad. Ve Dvoře Králové se objevil problém s nepřizpůsobivými občany vloni na jaře. Objevili se najednou v bývalé ubytovně Tiby u Poděbradovy ulice. Okamžitě si obyvatelé okolních domů začali stěžovat na jejich hlasité chování, drobné krádeže, vše vyvrcholilo fyzickým napadením u penzionu Za vodou. Na podzim areál koupil při aukci soukromník (údajně současný starosta Daniel Lukeš) a nájemníci zmizeli. Od té doby je v lokalitě klid.