Přezkoušení čtrnácti čekatelů Horské služby, kteří usilují o to, stát se jejími dobrovolnými členy, se konalo tuto neděli.
Těmi se stávají průměrně po dvou letech strávených na určitém okrsku HS.
„Celá průprava probíhá v několika etapách. Teď se čekatelé připravují na celorepublikové školení v takzvané základní škole na Mílovech. Před odjezdem musí zvládnout také fyzické testy, které je tam jako vstupní čekají. Jedná se o 6,5 kilometru dlouhý okruh, u kterého musí splnit čas do 35 minut,“ řekl zástupce náčelníka Pavel Jirsa. Součástí přezkoušení byla taky praktická zkouška obnovy životních funkcí pacienta a test ze zdravovědy, kde si všichni vyzkoušeli svoje znalosti z oblasti první pomoci.
„Zájemců o dobrovolné členství je v naší oblasti naštěstí dost. Jinde jsou na tom mnohem hůř. Hlavně v zimní sezoně je jejich množství nespornou výhodou. Vybíráni jsou z velmi blízkého okolí, aby v případě pátrací či jiné akce byli rychle k dosažení, “ dodal Pavel Jirsa.