Město se snažilo už v minulosti sledovat problém s ovzduším u slévárny. Především při jednání s inspekcí životního prostředí. Pravidelně také o postupných kontrolách občany informovalo. Ukázalo se ale, že to je málo. „Pokud tu chce nějaká firma podnikat, musí vycházet s lidmi. Tady nejde přece jenom o to přesně dodržovat literu zákona a nějaké limity, ale také o to, jaký to má dopad na občany, kteří tu žijí,“ vysvětlil starosta. Pokuty, ani petice nepomohly, měření často neukazují všechno. „Zápach změřit nejde,“ dodal Klíma. Také proto sáhli lidé po poslední, krajní možnosti. „Budeme jednat s majitelem o možnosti, jak současnou situaci zlepšit a hledat rychlá řešení,“ doplnil starosta. Město chce lidem pomoci, alemájenom omezené možnosti. Majitel proto musí vyjít občanům také vstříc. Díky viditelné podpoře občanů bude pozice města pro vyjednávání určitě lepší.