Nová organizace by pod hlavičkou Svazku měst a obcí Krkonoše měla koordinovat práci více než dvacítky podhorských infocenter v regionu. Pro jejich zaměstnance bude organizovat různé studijní pobyty. Na polovinu dubna je třeba v plánu třídenní „stáž“ na polské straně Krkonoš. Zaměstnanci zdejších „lokálních“ infocenter se budou nově podílet na tvorbě propagačních materiálů svazku. „Regionální infocentrum by mělo být aktivní také navenek, to znamená propagovat Krkonoše i mimo hranice regionu,“ říká ředitel svazku a duchovní otec projektu Michal Vávra.

Turisté zase ocení online „rezervační ubytovací systém“, jenž během dubna začne fungovat. Návštěvníci Krkonoš si tak budou moci přes internet zajistit v nejvyšších českých horách ubytování. Počátkem letní sezony pak bude informační centrum nově otevřeno sedm dní v týdnu.

RTIC má zároveň plnit funkci městského informačního centra, v jehož prostorách na náměstí T. G. Masaryka zatím bude sídlit. Roční náklady na provoz organizace činí jeden milion korun. Čtyři pětiny částky pokryje městoVrchlabí z rozpočtu, zbytek pak krajské a evropské dotace.

S myšlenkou RTIC přišelMichal Vávra před dvěma lety. „Inspirovali jsme se v Turnově, kde podobné zařízení úspěšně funguje,“ tvrdí ředitel svazku. Na konci loňského roku návrh schválilo vrclabské zastupitelstvo. Během ůnora pak byla ředitelkou přípěvkovky jmenována Klára Kroupová.

Regionální infocentrum by zatím mělo fungovat ve stávajících prostorách v přízemí budovy nové radnice. Na podzim roku 2009 je v plánu přesun na nám. Míru, kde s pomocí evropských dotací má dojít k rekonstrukci tzv. staré radnice (dům č.p. 210). V budově z roku 1591 by kromě infocentra měl sídlit Svazek měst a obcí Krkonoše. Na půdě renesančního objektu pak nejspíš vznikne expozice varhanářství. Investiční náklady jsou odhadnuty na 17 milionů korun. Přes 90 procent sumy má pokrýt dotace z Regionálního operačního programu, o jejímž přiznání se rozhodne v létě.

Zbytek částky zainvestuje město. Součástí investičních plánů je také vybudování zázemí pro turisty s odpočinkovým místem, altánem a lavičkami. Přilehlý objekt starobylé budovy pak poslouží jako úschovna kol a zavazadel.