Nechyběl zde ani hlavní představitel letošní celorepublikové Vesnice roku, starosta Havlovic Pavel Dvořáček. Po prohlídkách Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR a dalších reprezentačních prostor, po setkání se zástupci vyhlašovatelů soutěže a po společném obědě následovalo přijetí starostů uprezidenta republiky Václava Klause. Hlava státu strávila vpřijímacím sále Lichštejnského paláce se starosty obcí a jejich manželkami necelou půlhodinku vdružném rozhovoru. Nakonec následoval slavnostní přípitek na počest vítězů. „Měl jsem tu čest spanem prezidentem pohovořit. Zajímal se oto, kde jsou Havlovice. Přitom řekl, že jezdí často do Krkonoš a mohl by se unás někdy zastavit,“ prozradil havlovický starosta Pavel Dvořáček.