Už dlouho dobu se mohou lidé obrátit na firmu Josefa Kňourka, který zajišťuje poslední rozloučení pro zájemce z města i okolních vesnic. „Změny v pohřebnictví se lidí skutečně dotknou nejvíc. Nejde ale jenom o zrušení pohřebného,“ vysvětlil Josef Kňourek. Služba byla totiž navíc přesunuta z pětiprocentní do devítiprocentní skupiny daní. „Stejně tak jsou do vyšší skupiny přesunuty květinářské služby,“ dodal Kňourek. Pro občana to znamená, že zaplatí za nejlevnější pohřeb kolem třinácti tisíc korun. Je to ovšem skutečný pohřeb, tedy včetně živé hudby, květinové výzdoby kaple a zpopelnění. Oproti loňskému roku tak za něj lidé zaplatí o šest a půl tisíce korun víc. To je téměř stoprocentní navýšení.

Na tuto skutečnost samozřejmě reagovaly i pohřební služby. „Lidé sem přicházejí často v rozrušeném stavu, když ztratili někoho blízkého. Často si neuvědomují reálný svět,“ řekl Kňourek. Proto se tu snaží je uklidnit a nabídnout jim pohřeb v rámci jejich možností. „Je samozřejmé, že ve chvíli žalu mají všichni dojem, že musí na poslední cestu dopřát svým blízkým to nejlepší. Potom jsou například překvapeni, když mají zaplatit několik tisíc za květinovou výzdobu a věnce. Snažíme se jim proto vysvětlit nebo je nenásilně navést k řešení, které by je příliš nezatížilo,“ vysvětlil Josef Kňourek. Zaznamenal i řadu případů, kdy mu pozůstalí přišli za tento postup poděkovat, protože jim ušetřil značné peníze.

Posoudit, zda se ceny nějakým způsobem odrazí na objednávkách, je zatím předčasné. Dlouhodobě se ale lidé zajímají o levnější obřady. Pro ty, kdo se chtějí rozloučit se svým blízkým skutečně originálně, nabízí Pohřební služba Josefa Kňourka odvoz historickým kočárem s koňmi. Ten hrál dokonce ve filmu. „Jezdíme tak dvakrát třikrát do roka, nejen ve Východních Čechách,“ doplnil Kňourek. Pro tento typ pohřbu má připraven i speciální oblečení pro kočího a průvodce při pohřbu.

Problémy přinesla reforma v pohřebnictví také obcím. Dosud totiž v případě úmrtí člověka bez příbuzných bylo možné zařídit pohřeb za cenu minimálně překračující státní dotaci. Nyní musí celý pohřeb zaplatit obec. „Ukazuje se, že někteří s tím v rozpočtu nepočítali. Pro obec to nyní může být výrazný zásah do výdajů,“ doplnil Kňourek. Stejně tak se nový způsob odrazí v rozpočtech měst, kde mají nemocnici.

Pokud tu totiž zemře člověk bez příbuzných, pohřeb musí uhradit město. Bez ohledu na to, zda tu měl dotyčný trvalé bydliště. V minulosti bylo všechno řešeno právě pomocí státního příspěvku. „Poslední věci člověka jsou specifickou oblastí, proto se snažíme ke každému přistupovat osobitě a situaci mu ulehčit,“ uzavřel Josef Kňourek.