Bylo ale třeba přistoupit k náhradnímu řešení. Velký bazén je ve špatném technickém stavu, odpadala řada dlaždic. Město nyní řeší s dodavatelem reklamaci. Do vyřešení ho není možné napustit. Nepoužívaný bazén musí být oplocen. Napuštěna proto bude jenom rekreační nádrž. „Koupaliště bude mít omezený provoz. Kromě dětského bazénu budou v provozu sprchy a brouzdaliště u delfína,“ vysvětlil místostarosta Petr Mrázek. K otevření by mělo dojít v pondělí nebo v úterý. „Je potřeba důkladně nádrž vyčistit a napouštění trvá dva až tři dny,“ doplnil Pavel Kraus, ředitel Technických služeb, které koupaliště provozují. Pokud pravidelné kontroly kvality vody ukáží znečištění, bude třeba vodu vyměnit. „Bazén tak bude dva až tři dny uzavřený,“ dodal Kraus. Bude tak záležet na samotných návštěvnících, zda nebudou vodu zbytečně znečišťovat. Počet návštěvníků budou zaměstnanci koupaliště sledovat, v případě, že přesáhne únosnou mez, budou provoz omezovat. „K tomu ale přistoupíme až podle aktuální situace,“ vysvětlil ředitel Technických služeb. Areál je na provoz jinak připraven, travnaté plochy jsou upraveny, restaurace je v provozu.