Ani dvanáct měsíců po protestech však nic nenasvědčuje tomu, že by v této městské části došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší. Tvrdí to alespoň místní lidé.

Na opakované stížnosti veřejnosti slévárna zareagovala loni v říjnu, kdy do zkušebního provozu za 7,5 milionů korun uvedla nové čistící prachové filtry. „Je to jedna z nejmodernějších technologií. Výsledky měření ukázaly, že máme o devadesát procent lepší hodnoty, než kolik požaduje norma. Pro kvalitu vzduchu na Podháji jsme udělali, co se dalo,“ dušoval se tehdy jednatel společnosti Jiří Macek.

Podháj v mlze?

Podle starousedlíků, kteří v březnu padesáti podpisy stvrdili protestní petici, se však mnoho nezměnilo a štiplavý dým je nepřestává obtěžovat. „Ke znečišťování sice nedochází už tak často, ale například během února byla celá oblast zamořována kouřem a prachem. V posledních týdnech, jako by se to vracelo do doby před zkušebním provozem,“ říká místní aktivistka Eva Jasenská. K dalšímu významnějšímu znečištění mělo dojít v závěru měsíce dubna.

Přestože slévárna už používá moderní čistící technologii, existují pochybnosti, zda je zařízení v permanentním provozu. Na závady ve vedení provozního deníku odprašovacího zařízení upozornila během březnové kontroly i České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Hradec Králové a dala návrh ke správnímu řízení o pokutě. Výsledky řízení dosud nejsou známy.

Obyvatelé městské části Podháj, kteří se slévárnou o „čistý vzduch“ bojují už sedm let, pomalu ztrácejí naději. „Po těch letech začínám být pesimista. Kdyby s tím slévárna chtěla něco udělat, tak už to dávno vyřešila,“ tvrdí například Karel Khol.

Podle Evy Jasenské by se občanů mělo zastat město ještě víc než doposud. V současnosti má agendu okolo slévárny na starosti pověřený úředník.

„Jde o to, jak podnik donutit, aby se ke svým sousedům choval slušně. Vyčlenění jednoho úředníka ve své době byla pomoc, ale v současnosti to nestačí. Samospráva musí mít nástroje, aby znečišťovatele ovzduší usměrnila. Lidé by to po svých zastupitelích měli žádat,“ dodává Jasenská. Odvolává se přitom na ostravský případ, kdy primátor Petr Kajnar po demonstraci obyvatel v moravské metropoli připustil, že město má prostředky, jak železárnu ArcelorMittal „umravnit“.

„Momentálně čekáme na výsledky správního řízení. V tuto chvíli nemám žádné zprávy o tom, že by se po odstranění únorové poruchy situace nějak vyhrocovala. Samozřejmě nejsou to Janské Lázně nebo Františkovy Lázně ,“ uvedl hostinský starosta Karel Klíma. Podle něj radnice pro „čistý Podháj“ dělá maximum. „Město tu situaci neustále sleduje a dělá vše pro to, aby byly dodržovány normové parametry při provozování zařízení,“ dodal.