Osm z nich je pravidelnými dárci, šestice policistů přišla na transfúzní stanici poprvé. Na OŘP Trutnov je tak v současné době 58 dobrovolných bezpříspěvkových dárců krve a krevní plazmy. Každý policista, který se rozhodl darovat krev, si z transfúzního oddělení odnesl dáreček od Českého červeného kříže a maličkost věnovanou Policií České republiky. Uvedená akce byla pořádána ve spolupráci s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR, Odborovým svazem hasičů, Zdravotní pojišťovnou MV ČR a právě Českým červeným křížem.