Tiskový mluvčí trutnovské policie Udo Ertner k tomu říká: „Je to dáno velikostí našeho okresu. Nejvíce se zabýváme majetkovými trestnými činy, což jsou krádeže prosté nebo krádeže vloupáním. V průběhu zimy jsou to především krádeže lyžařského vybavení, v létě zase vloupání do rekreačních objektů.“ Vyřešit se policii v okrese povedlo 21,42 % těchto případů, tedy jedna z pěti krádeží. „Policie dělá maximum. Snažíme se intenzivním šetřením a zjišťováním stop z místa činu objasnit co nejvíce případů,“ podotýká Ertner.

Přitom policisté využívají například záznamů z kamerových systémů. „Pokud je ta možnost, spolupracujeme s městskou policií nebo firmou, jež má kamerový systém. Snažíme se získat informace o pohybu pachatele a o místě činu,“ vysvětluje tiskový mluvčí. Na první místo však policisté řadí šetření závažné trestné činnosti, jako jsou například násilné trestné činy. „Jedná se pak o práci všech policistů nejen z obvodního oddělení, ale také z kriminální služby. Velmi důležité je ohledání místa činu a získání prvotních informací,“ poznamenává Ertner.

K závažným trestným činům však policisté řadí i krádeže automobilů. „Povede se nalézt zhruba jedno ze čtyř ukradených vozidel. Krádeže aut jsou problémem větších měst a horských středisek, kam jezdí lidé na dovolenou. Zahraniční turisté mají hezké automobily, které zloděje lákají,“ dodává Ertner.

Kriminalita od 1. 1. do 31. 12. 2007 - OKRES TRUTNOV
Skutek počet objasněno nezletilí škoda v tisících
Násilné činy 262 195 59 457
vraždy 1 1 0 0
loupeže 26 17 10 362
vydírání 22 18 11 33
Mravnostní činy 20 18 8 0
znásilnění 10 10 2 0
Krádež vloupání 579 152 31 24 355
Krádeže prosté 1 116 355 57 34 184
automobily 144 33 9 17 569
kapesní 135 14 6 765
Majetkové činy 1 895 582 90 68 161
podvod 69 38 0 6 196
Ostatní činy 201 161 29 18 157
výtržnictví 28 26 4 15
Hospodář. činy 479 286 2 68 442
CELKEM 3 604 1932 354 159 206