„To vše museli zvládnout za dvě a půl hodiny. Při hodnocení vždy rozhoduje počet špatně vyplněných políček, při shodném počtu pak čas odevzdání,“ nastínil pravidla jeden z organizátorů František Mikule. Nejlépe si letos vedla Spytihněva Ježková, která zvítězila před Jaroslavem Koubkem a Hanou Huňkovou.