Po slavnostním zahájení, prohlídce vinohradu a vystoupení jaroměřského pěveckého seskupení Cantus přišlo na řadu divácky vděčné otevření léčivých pramenů na kaskádovém schodišti.

Mši svatou ve zdejším kostele poté celebroval Jiří V. Černý. Okolo páté hodiny byla na programu degustace vín, kterou odborným výkladem doplnil sommeliér. Ve sklepních prostorách areálu se během soboty rovněž ukutečnila prodejní výstava prací dětí z Dětského domova Jaroměř.

Už od ranních hodin si návštěvníci mohli prohlédnout rozšířené stálé expozice hospitalu.