V lesích obhospodařovaných Lesní správou Dvůr Králové nad Labem díky řádění Emmy napadalo 50 tisíc kubíků dřeva. Z toho v nejvíce poškozených územních jednotkách, Trutnov a Vrchlabí, celkem leželo přibližně 30 tisíc kubíků. Zhruba čtyřicet procent poničené dřevní hmoty bylo už zpracováno. „S našimi dodavateli prací jsme vytvořili harmonogram zpracování kalamity, na který přistoupili. Z našeho pohledu je hlavním cílem ochrana lesa před šířením kůrovce,“ tvrdí Jindřich Litomiský, lesní správce Lesní správy Dvůr Králové.

Kůrovec na obzoru?

Dopady dva měsíce staré kalamity, která ve státních lesích poškodila bezmála dva miliony metrů krychlových dřeva, musejí být v polohách do 600 m. n. m. odstraněny do konce května, ve vyšších polohách pak do konce června. Stromy poničené tlakovou níží Emma je nutné co nejrychleji vytěžit a dostat z lesa, protože existují vážné obavy z rozmnožení nebezpečného kůrovce. Popadané a oslabené porosty jsou totiž pro lýkožrouta smrkového totiž znamenají ideální útočiště. „Kůrovcová kalamita určitě hrozí i tady. V nižších partiích, kde je tepleji, například na Moravě, rojení už začalo.

Jak se postupně otepluje, může se kůrovec začít rojit také v Krkonoších. Jde o to, jaký bude průběh počasí,“ říká mluvčí Lesů ČR Radek Drahný.
Pokud bude velké teplo, může se kůrovec vylíhnout ve dvou až třech generacích, což pro les znamená výrazné riziko. Napadené stromy usychají a posléze hynou.

Obávaný škůdce se s nebývalou intenzitou namnožil během orkánu Kyrill v roce 2007 a letos se může vyrojit. „Z loňského roku je velký takzvaný kalamitní základ, což je množství kůrovců připravených pro jarní rojení. To začalo koncem dubna,“ dodává Drahný. Už během února byly z iniciativy Lesů ČR položeny „lapáky“, tedy stromy přikryté větvemi, které mají brouka nalákat.

Práce v lese neustávaj

Těžařské firmy nyní intenzivně pokračují v odstraňování škod, které vichřice Emma v českých lesích napáchala. „Zpočátku jsme pracovali hlavně v dostupných lokalitách převážně harvestorovou technologií. Nyní už doděláváme zbytky roztroušených polomů. Tyto jednotlivé těžby se zpracovávají hlavně traktorem, případně pomocí koní,“ říká David Šidák, jednatel společnosti Progles, která zajišťuje likvidaci škod způsobených Emmou ve smluvní územní jednotce Vrchlabí.