Objekt bývalého Labužníku, který majitelé před dokončením rekonstrukce před mnoha lety opustili, hrozí zřícením a je nebezpečný především pro školáky, kteří se denně pohybují v jeho bezprostřední blízkosti. Vedle stojí místní škola. „Do domu prší, vše je nasáklé vodou. Odpadávají postupně cihly a může se klidně zřítit nějaký strop. Podle odborného statického posudku je budova zdraví a životu nebezpečná. Statik nás upozornil, že je otázkou tří let, kdy se začne dům zcela bortit,“ popsal prekérní situaci starosta Mladých Buků Jiří Zeman.

V březnu roku 1993 koupil Kijanka s manželkou dům s provozuschopnou restaurací a vinárnou. Rozhodl se objekt přestavět na hotel s apartmány. „Před dokončením, kdy už byly v horních patrech hotové sádrokartony, obklady a zbývalo jen pár dodělávek, majitel z Mladých Buků odešel a od té doby se tady téměř neobjevil,“ upřesnil Zeman.

Budova postupně chátrá a naděje na její záchranu zmizela. „Uvažovalo se, že by obec rozestavěný dům od Kijanky koupila a změnila ho na dům s pečovatelskou službou. Vyšlo však najevo, že stavba je zatížená řadou věřitelských pohledávek,“ dodal starosta. Městys mnoho možností na vyřešení situace nemá. Zastupitelé se rozhodli zahájit s Kijankou správní řízení, ale zatím bezúspěšně. Stavební úřad v Trutnově opakovaně vyzýval vlastníky domu k účasti při státním dozoru na stavbě, aby s nimi projednal postup a povinnosti vyplývající ze stavebního zákona.

Miroslava Schmiedlová z úřadu k tomu uvedla: „Vlastníci objektu čp. 275 Mladé Buky si písemnosti opakovaně nepřebírají a nepodařilo se je doručit ani prostřednictvím policie v místě jejich bydliště.“ Obec se na vlastní náklady pokouší dům aspoň zabezpečit proti vniknutí cizích osob.

Odborná definice, že je stavba životu a zdraví nebezpečná, zatím neopravňuje městys k radikálním krokům. „Pokud majitel budovu nezabezpečí a statik usoudí, že skutečně hrozí zřícením, stavební úřad rozhodne o jejím odstranění. Když se však majitel bude chovat jako dosud, a vše ignorovat, může úkol padnout na městys. Pak budeme muset na vlastní náklady provést demolici a s majitelem se soudit o peníze. Odhaduji to na dva miliony korun. Proto teď zvažujeme podání trestního oznámení na Mariána Kijanku z důvodu obecného ohrožení,“ nastínil starosta Zeman.