Spojení obou subjektů a vypsání výběrového řízení na nového ředitele předcházely stížnosti z řad rodičů a špatná komunikace uvnitř učitelského kabinetu. Proti spojení opakovaně protestovala opoziční zastupitelka Naděžda Žaludová(VPM). Samotný Libřický na nedávné fúzi nic problematického neshledává. „Sloučení mi připadá normální. Špindlerovská škola byla jednou z posledních v okolí, kde se to odkládalo,“ říká nastupující ředitel.


Petr Libřický do ředitelského křesla usedne v říjnu. Za klíčový úkol si klade zlepšit otevřenost v komunikaci. „V následujících týdnech se budu snažit urovnat vztahy mezi pedagogy a vytvořit přátelskou, tvůrčí atmosféru,“ řekl Libřický.

 

Posílení sportovní a jazykové výuky

V dlouhodobější koncepci (3 – 5 let) počítá s posílením tělovýchovné složky a s rozšířenou výuky cizích jazyků. Bývalý trutnovský pedagog bude rovněž usilovat o hlubší spolupráci se Sportovní akademií, jež v minulosti nebyla zrovna ideální. Nemám s tím žádný problém. Na práci se těším,“ neobává se budoucí kooperace Libřický.


Nový ředitel dále plánuje vylepšit mediální obraz špindlerovské základky. Za tím účelem má vzniknout školní zpravodaj, nové internetové stránky nebo pravidelné pořádání dnů otevřených dveří. „Do budoucna bych chtěl přijmout ekonomického pracovníka – hospodáře, který by se staral o chod školy,“ naznačil také Petr Libřický, který doposud působil na základních školách v Trutnově a Horním Maršově.