„Strom podrobíme tahovým zkouškám. Do koruny zaneseme umělou zátěž a pomocí tří sond změříme náklon kořenového systému a stav kmene. To je jedna část zkoušek. Druhou je zátěžová analýza, kterou pomocí počítače vytváříme podle digitální fotografie. Tím zjišťujeme, jak by na strom působila vichřice a zda by strom odolal například stoletému větru,“ popsal zkoušky ředitel společnosti Jaroslav Kolařík. „Máme obavy, aby lípa nespadla na některý z okolních domů. V minulosti tu probíhaly výkopové práce a došlo k částečnému narušení kořenů,“ dodal místostarosta Jaroslav Venhauer.

„Náš ortel není jen nechat stát nebo pokácet. Můžeme také navrhnout úpravu koruny tak, aby kmen silnému větru odolal. Je to krásný strom se stářím okolo sta let. Průměr kmene je 120 centimetrů a jeho společenská hodnota přesahuje milion korun. Je proto třeba udělat maximum pro jeho záchranu,“ dodal Kolařík.