Právě ředitel se rozhodl pro ustavení expertní skupiny. Její členové dostali za úkol analyzovat situaci v horských obcích z hlediska rozvoje sjezdového lyžování. Mají také posoudit, jaký by byl případný dopad na ochranu přírody, pokud se budou lyžařské aktivity v areálech dále rozvíjet. „Odborníci se zaměří na devětadvacet lokalit. Každý z pěti členů dostane na starost část území a bude pracovat zcela samostatně.

Správa nebude zveřejňovat jména. Nechceme, aby byli experti vystaveni eventuálnímu ovlivňování, nátlaku či lobbingu,“ uvedla mluvčí parku Alena Machačová. Průzkum odborníků se má stát podkladem pro vytvářený Plán péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo. Výsledky mají experti řediteli předat do 31. srpna.

Hřebačka bude expertní skupinu využívat jako poradní orgán i v budoucnu. A to i v případě, že by správcům parku byl předložen rozsáhlý záměr, sporný z územního, ekologického nebo jiného hlediska. Důvodem je snaha o objektivní posouzení každé žádosti.

Ochranu přírody chce park ve vztahu k turismu řešit koncepčně. Tak to deklaroval nový ředitel Hřebačka už při svém nástupu do funkce.

„Jde nám o to, aby byly vytvořeny podmínky pro smysluplný rozvoj obcí i podnikatelských subjektů, které se turismem zabývají, ale nebylo poškozováno přírodní prostředí. V Krkonoších jsou mimořádně cenné lokality, které musíme ochránit proti škodlivým vlivům. Na druhé straně zde stále existují území, kde jsme ochotni o rozvoji cestovního ruchu diskutovat,“ uvedl Jan Hřebačka.