V soutěži se hodnotí především osobní přínos pro firmu, etika jednání v obchodním a podnikatelském styku, přínos k rozvoji daného oboru, schopnost strategického myšlení a komunikace s pracovním kolektivem. „Hodnotitelská komise už u mne byla. Její členové se podívali do provozu, chtěli vědět, jak jsem začínala a řadu dalších věcí,“ uvedla Tomešová. Soutěž vyhlašuje Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Výsledky 14. ročníku manažerské soutěže budou vyhlášeny v dubnuna Žofíně. Tiskárnu má Tomešová od roku 1992. Coby absolventka polygrafické školy do vlastních prostor koupila první tiskařské stroje.Vpočátku dělala spíše drobnější práce, časem se vypracovala. Dnes má pět zaměstnanců, vydává vlastní noviny. „Kdo se bojí, nesmí do lesa,“ prohlásila o konkurenci na trhu.