Vím, že účelem shromáždění je požadavek na mé odstoupení. Chci se k věci vyjádřit. Odstoupit nehodlám, neboť k tomu nemám důvod. Stále trvám na tom, že nemám žádný podíl na smrti Pavla Wonky. Pro vyšetření této smrti byla stanovena dočasná komise předsednictva ČNR, která věc velmi podrobně šetřila už v roce 1990. Komise byla složena z poslanců ČNR i odborníků z oblasti práva a medicíny a zástupců nezávislých iniciativ.

Zkoumala mimo jiné i můj postup ve věci soudkyně. Dospěla k závěru, že můj postup nelze dávat do souvislosti se smrtí Pavla Wonky. Chci uvést, že tuto smrt považuji za zbytečnou, ale já s ní nemám opravdu nic společného,“ prohlásila před novináři Marcela Horváthová.

„Doktorka Horváthová je jednou z nejprověřenějších soudkyň v zemi. Právě ve spojitosti s touto kauzou. Případem se zabývaly orgány činné v trestním řízení, justice i orgány parlamentní. Všechny dospěly k jednoznačnému závěru. Nelze dovozovat příčinnou souvislost mezi jednáním doktorky Horváthové a smrtí Pavla Wonky,“ dodal místopředseda soudu pro věci trestní ,Vladimír Řezníček.