Pět chlapců soutěžilo také v jízdách na vzorovém kolejišti. Nejlepším zástupcem Trutnova byl Miloš Vondřejc, vítěz v kategorii A4. Vybojoval si tak postup na mistrovství Evropy. Některé původně přihlášené modely musela porota vyřadit, protože knim chyběla dokumentace, takže nebylo možno posoudit, zda model odpovídá skutečnému vzoru. Nad celou soutěží převzal patronát Městský úřad, jmenovitě místostarostka paní Ing. Hana Horynová.

Vítězství vjednotlivých kategoriích si odnesli: A1 - Václav Polívka st. zJesenice, A2 - Jaromír Chmelík zHradce Králové, A4/TT -NN už zmíněný Miloš Vondřejc, A4/ HO - Zdeněk Čermák zČeských Budějovic, B1 - Vlastimil Lepieš zBrna, B2 - opět Zdeněk Čermák, B3 - Ivo Mahel zPlzně, B4 - Josef Zelený zJesenice, C - Ivo Kučera zBrna (za model záchodů vIvančicích), D - Josef Kadlec zKolína, E - Josef Zyka zPlzně, F - Jiří Veselý zBrna.

Žáci: Bž - Cyril Zubalík ze Zlína, Bž - Radek Charvát zKolína, Cž/ TT- HO: Patrik Hoza zOstrova, Cž - Jakub Kuna zTrutnova.

Další výsledky Trutnovských: A4 - Miloš Vondřejc 4. místo, A4/HO: Miloš Vondřejc 3. místo, B4 - Jan Hlavatý 4. místo, C- Václav Grossmann 2. a 3. místo, Bž - Ondřej Novák 2. místo, Cž - Vojta Hanák 2. místo, Ondřej Novák 3. místo.