Transfer přísně chráněných mravenců lesních, který finančně podpořilo město Vrchlabí, měl na starosti zkušený myrmekolog Petr Miles. „Mravenci byli na hřbitově nežádoucí, lezli na náhrobky a pozůstalým se to nelíbilo. Správa hřbitova proto požádala krajský úřad o povolení k jejich přestěhování,“ vysvětlil hostinský odborník.

Celkem čtyři mraveniště byla za účasti dětí z Juniorů Krkonošského národního parku naložena do připravených barelů. „Živý náklad“ poté putoval pod svahy vrcholu Žalý, kde v přesně vytipovaných lokalitách byla ve spolupráci s pracovníky Správy KRNAP založena nová sídla. „Přesun se musí provést ve správnou dobu, to znamená pokud možno brzo na jaře, kdy jsou ještě na povrchu mraveniště královny. Při transferu je vhodné vykopat jámu a vypodložit ji suchým chrastím. Je pak větší šance, že mravenci na novém místě zůstanou. Dost často se totiž stává, že se stejně přestěhují jinam,“ ozřejmil Petr Miles.

Přítomnnost tohoto užitečného hmyzu v lese má mimořádný význam pro zachování ekologické stability. Tam, kde je mravenců dostatek, nedochází k přemnožení některých lesních škůdců. Pokud se mraveniště vyskytují na nežádoucích nebo nebezpečných místech, lidé by se měli obrátit na krajský úřad (odbor životního prostředí), případně na Správu KRNAP.