Od roku 2000vyvíjí Městský bytový podnik na neplatiče nájemného neustálý tlak prostřednictvím veškerých dostupných právních instrumentů. „Využíváme zejména žaloby odlužné nájemné, platební rozkazy, výpovědi nájemného, finanční exekuce iexekuce vyklizením bytu,“ upozornil Karpíšek. Podniku se tak podařilo neustále rostoucí dluhy na nájemném za byty nejprve vletech 2002až 2004zastavit a od té doby stále snižovat.

„Neplatiči nájemného tady už dnes vědí, že mohou být vystěhováni dnes už ibez bytové náhrady. Díky exekucím mohou přijít omajetek, očást platu nebo důchodu či sociální dávky. Ataké spočítají, že soudní vymáhání dluhů se velmi prodraží,“ odhadl důvod zlepšení stavu Karpíšek .